Vi venter på, at situationen omkring coronaen igen gør det muligt at møde vore elever til fysisk undervisning.

Vi venter på, at ministeren for vores område beslutter sig til, hvad der skal ske med valgfagsprøven for 8. kl. til sommer.

 

Nu hvor skoler over hele landet igen er lukket ned, mister valgfagseleverne endnu mere undervisning i deres værksted. Det betyder, at valgfagseleverne i 8. kl. slet ikke kan nå at blive prøveklar.

 

Mens vi venter, bør vi alligevel tænke i at forberede eleverne så godt som muligt. Her tænker jeg ikke på løsrevne designopgaver, der ikke skal udføres håndværksmæssigt. Jeg tænker på hvordan undervisningen efter nedlukningen kan se ud.

 

Lav en prøve-prøve. Med dette mener jeg et forløb, der tids- og omfangsmæssigt planlægges og afvikles, så det stemmer overens med tidsforbruget til en prøve. Det kan sikkert afvikles inden for rammerne af den normale undervisning, idet det jo er endnu et forløb på valgholdet. Eller måske kan en fagdag inddrages. Gennem et sådant forløb, kan der høstes gode erfaringer både for elever og underviser:

  • Var oplægget klart og gav det mulighed for mange idéer til løsning?
  • Var den afsatte tid passende?
  • Formåede eleverne at vurdere og disponere deres tidsforbrug i relation til den afsatte tid?
  • Hvordan med elevernes fordeling i værksteder og ved maskiner – havde nogle unødig ventetid?
  • Hvordan dokumenterede eleverne deres designproces?
  • Hvilke afprøvningseksempler havde de?
  • Hvordan argumenterede eleverne for deres valg foretaget undervejs i hele designprocessen fra idégenerering til færdigt produkt?

 

Giv det et forsøg.

Et sådant forløb vil skærpe elevernes egenvurdering af tidsforbrug m.m.

 

Jeg vil stadig opfordre ministeren til at få aflyst sommerprøven, så den resterende tid, der må være på valgholdet, kan bruges til fordybelse i undervisning og ikke til frustrationer for elever og underviser indtil en prøveudmelding fra BUVM kommer.

 

Alle ønskes et godt 2021.

 

Irene Egeskov Andersen

Formand

What do you want to do ?

New mail