Bestyrelsen

Konstituering 27. april 2019

Formand: Irene Egeskov Andersen, Sydjylland, ireneea@outlook.dk

Næstformand: Wisti W. Pedersen, Østjylland, wp@foraeldreskolen.dk

Kasserer: Henning Birk Andersen, Sjælland, mail@haandvaerkogdesign.dk

Tine Friis Petersen, Midt-Vest, tinefp@gmail.com

Karsten Bjerregaard, Nordjylland, kars0578@vhkskole.dk

Torben Grøn, Fyn, torbengroen@me.com

Pia-Vera Mølgaard, Sydjylland, pv@me.com

Suppleant: Birgit Pedersen, Midt-Vest, arti1998@yahoo.com

Suppleant: Vakant

Kritisk revisor: Flemming Nielsen, Sjælland, flemming.nielsen2@mail.dk

Kritisk revisor: Leif Rosenbech, Østjylland, l-rosen@post6.tele.dk

Kritisk revisor suppleant: Birgit Birn

 

21/9 2019: Rikke Ravn Weiergang er udtrådt af bestyrelsen og er afløst af Tine Friis Petersen som hidtil har været suppleant