Medlemsformer

 


Bliv medlem af Den faglige forening Håndværk&Design eller Abonnér

Vi tilbyder fagbladet Håndværk&Design i løbende abonnement uden medlemsskab, og vi tilbyder en række medlemsformer som foruden medlemsfordelene alle indeholder Håndværk&Design 4 gange årligt.


Abonnement uden medlemsfordele, skole eller privat, kr. 450,- (moms udgør kr: 90,-)

 • Kan tegnes med flere abonnementer til samme adresse. Prisen bliver så antal x 450 incl moms.
 • Medlemsskab og medlemsfordele er fravalgt.

Medlem (personligt) Kr: 450,- momsfritaget

 • Medlemmet vælger selv om medlemsbladet H&D + faktura sendes til skolen eller hjemadresse.
 • Medlemsfordelene følger medlemmet.
 • Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Skolemedlem Kr: 525,- momsfritaget

 • Faktura og fagbladet H&D sendes til skolen (1 eks.)
 • Kontaktpersonen tegner medlemskabet,
 • Skolens øvrige lærere kan benytte medlemsfordele i stedet for kontaktpersonen.
 • Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Skoleteam medlem Kr: 900,- momsfritaget

 • Faktura og 3 stk. H&D sendes til skolen.
 • Hele skolens H&D team er i princippet medlem, men højst 2 medlemmer kan opnå deltagerrabat ved samme arrangement ligesom højst 2 medlemmer har stemmeret ved generalforsamling.
 • Yderligere eksemplarer til samme skole kan tilkøbes for kr: 125,- pr. år. Så er der H&D fagblade til hele teamet + ledelsen til billig pris.
 • Skoleteam medlem sælges kun direkte til skoler og kan ikke deles over flere afdelinger / matrikler
 • Medlemmer kan læse Håndværk&Design og andre publikationer online – medlemslogin

Medlem Studerende. Gratis i hele studietiden

Den særlige rabat gælder så længe du er studerende i undervisningsfaget håndværk og design. Herefter overgår du til alm. medlemskontingent. Ved indmeldelse oplyser du hvornår du forventer at afslutte studiet, og du skal selv meddele hvis der sker ændringer.

Bemærk; at udsending af fagbladet i fysisk form ikke er inkluderet, men at bladet kan læses i elektronisk form her på siden.
Tilbuddet om særlig lavt kontingent til studerende er til dig der ikke har erhvervsarbejde i væsentligt omfang.

Medlem Pensionist Kr: 275,- momsfritaget

 • Som pensionist eller efterlønner kan du videreføre dit medlemskab til nedsat pris. Faktura og medlemsblad sendes til din hjemadresse.
 • Tilbuddet om nedsat kontingent er til dig der ikke længere er erhvervsaktiv.

Medlemmer bosat i udlandet

 • Hvis du bor i udlandet betaler du samme priser for medlemskab som hvis du boede i Danmark. Vi forudsætter dog, at du selv betaler eventuelle bankgebyrer ved betalinger.

 1. Priserne ovenfor gælder for et år. Når du melder dig ind i løbet af året betaler du alene for den del af året der er tilbage indtil nytår.
 2. Medlemsskab og abonnement fornyes automatisk ved årsskiftet. Udmeldelse sker normalt til årets udløb. Du hæfter for betalingen indtil du selv melder dig ud
 3. Ved indmeldelse sender vi en velkomsthilsen med tidligere udgivelser

Medlemsfordele

Medlemsfordele tilknyttet alle medlemsformer

Er du registreret som medlem af Den faglige forening Håndværk og Design får du medlemsfordele. Det gælder også hvis du betaler reduceret kontingent ( Pensionister og studerende)

Medlemstilbud på hjemmesiden

 • Adgang til at læse Håndværk&Design on-line via medlemslog-in
 • Fagbibliotek med supplerende materialer og bøger

Medlemsrabat på kurser og andre aktiviteter

 • Medlemmer deltager ofte på foreningens kurser og konferencer til en lavere pris.
 • Det gælder også arrangementer i de lokale foreninger.

Medlemsrabat på udgivelser

 • Medlemmer får 15 % rabat på alle foreningens udgivelser

Tilknyttet Håndværk og Design foreningen i dit lokale område

 • Inviteres til at deltage i den årlige generalforsamling
 • Inviteres til at deltage i faglige og sociale arrangementer i dit område
 • Du har indflydelse på aktiviteter og tilbud der arrangeres lokalt.
 • Der er altid en kollega i nærheden der er parat til at give en hjælpende hånd eller gode råd.
 • Gennem den lokale forening har du indflydelse på foreningens drift.
 • Du er velkommen til at tage initiativ til, eller deltage i interessegrupper.

Abonnenter på fagbladet Håndværk&Design uden medlemsfordele

 • Når man vælger denne abonnementsform modtager man Håndværk&Design i løbende abonnement 4 gange årligt.
 • Medlemsskab og medlemsfordele er fravalgt
 • Som abonnent kan du til enhver tid vælge at skifte til en anden medlemsform.

Der er mange skoler/institutioner der har valgt abonnement og har dermed fravalgt medlemsfordele. Hvis du ønsker at ændre, beder vi om at få følgende oplysninger:

 • Skolens navn og EAN nr.
 • Att: personnavn (skal påføres)
 • Adresse.

Send oplysningerne til kassereren på mail@haandvaerkogdesign.dk  Eller ring / SMS til 30310008