H&D annoncepriser

Fagbladet Håndværk og Design udkommer 4 gange årligt og optager annoncer der har relevans for undervisning i faget Håndværk og design, materialer, inspiration til pædagogisk praksis og værksteder.

 • Annoncer kan optages i et enkelt nummer.
 • Annoncer kan være faste
 • Annoncer kan være med hver gang, men med skiftende indhold
 • Faste annoncører får 10% rabat
 • Priserne er ex. moms.
Helside med margen 180 x 266 mm 4.000
Helside til kant 210 x 297 mm 4.000
½ side høj 86 x 260 mm 2.300
½ side bred 180 x 130 mm 2.300
1/4 side høj 86 x 130 mm 1.550
1/4 side bred 180 x 60 mm 1.550
1/8 side 86 x 60 mm 700
Bagsiden *)  210 x 297 mm *) 5.000

*) annoncøren må tåle, at nødvendig plads til adressering / postmærke friholdes

Den endelige annonce kan blive større end bestilt hvis redaktøren skønner, at det giver en mere harmonisk opsætning, men det har ikke indflydelse på prisen. Redaktøren skønner hvor i bladet annoncen placeres i forhold til øvrigt indhold. Bagsiden undtaget. Der tilbydes ikke annonceplads på forsiden.

Annoncøren aftaler annoncens form og størrelse inden deadline med

 • Poul Sten Rasmussen
 • poul.sten.rasmussen@gmail.com  Tlf: 2033 3396  / 7565 3396

Deadline for bestilling af annonce:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. november

Annoncøren udarbejder endeligt layout og fremsender det inden deadline til:

Litho Repro –  post@litho-repro.dk  Tlf: 6222 2303

Deadline for fremsendelse af endeligt layout kan udskydes ca 1 uge efter aftale med trykkeriet.

Faktura for annoncering fremsendes umiddelbart efter at Håndværk&Design er udsendt, og annoncøren får bladet fremsendt ved udgivelsen.

Annoncepriser – Hent som PDF