Håndværk&Design 2022 – 4

1. Tina Verborg: Det bedste sted at ændre verden

2. Kristine Thillemann: PLASTigen

3. Jørn Thomsen: Skatkammeret i Kolding

4. Pia Jean Martinussen: Genbrug før det blev moderne

5. Irene Egeskov Andersen: Verdensmålene i H&D

6. Poul Sten Rasmussen: Et bud på bæredygtighed

7. Wisti W Pedersen: Bliv klar til valgfagsprøven i H&D

8. Katrine Pindstrup Bjerregaard: Tryl med flotte tekstiler

9. Hanni Eskildsen: Artmuseum award 2021

10. Irene Egeskov Andersen: Svar fra BUVM

11. Poul Sten Rasmussen: NOMI4s

12. Pia Jean Martinussen: En pude i to farver

13. Pia Jean Martinussen: Lave figurer af genbrugsglas

14. Irene Egeskov Andersen: Lederen kan læses gratis her

Leder 4-2022 Mens vi venter Folketingsvalget er overstået og valgresultatet er kendt. Anderledes ser det i skrivende stund ud med regeringsdannelsen og ikke mindst, hvem der bliver ministeren, der skal varetage skolens interesser og udfordringer. Lad os fortsætte med at arbejde for en folkeskole, hvor der prioriteres mere plads til praktisk arbejde. Gerne på en sådan måde, at eleverne får åbnet deres omverden og får erfaringer med, at de kan lykkes med at skabe noget med deres hænder. Denne succesoplevelse får de kun, hvor der gives tid og rum til praktisk arbejde. Og hvor der afsættes nødvendige ressourcer.   På læreruddannelsesområdet arbejdes der lige nu med af beskrive formål, mål og indhold i de enkelte fag. Således også undervisningsfaget håndværk og design. Vi tror på en fagbeskrivelse, der giver vore nye kolleger det bedste afsæt for at undervise i håndværk og design i skolen. Dette indebærer, at de studerende i deres uddannelsestid får mulighed for at fordybe sig i udvalgte håndværksområder, så de kan igangsætte undervisning, der motiverer deres elever til også at fordybe sig i håndværk og designprocesser fra idé til færdigt produkt. Et område, som hidtil har været forvaltet forskelligt på uddannelsesstederne landet over er maskin- og sikkerhedskurser. Jeg venter spændt på at se indholdsbeskrivelsen, om dette område nu er blevet obligatorisk for alle håndværk og designstuderende uden det har reduceret i fagets øvrige indhold.   I den nye læreruddannelse, kommer praktikken til at stå meget stærkere. Vi kommer som håndværk og designlærere i folkeskolen til at indgå i praktikforløbene på en tættere måde, end vi hidtil har kendt. Det bliver spændende at følge, hvordan dette samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted kommer til at forløbe. Vi må vente og se.   Temaet for dette nummer af bladet er bæredygtighed. Et begreb, der bruges i mange sammenhænge og hvor det kan være svært at gennemskue, hvor bæredygtigt dette eller hint er. I vores fag kan vi tage udgangspunkt i den materielle kultur, hvor tidligere tider har genanvendt ressourcer i langt højere grad, end vi de seneste årtier har været vant til. Ingen ved hvor længe vi skal vente på, at den nuværende krisesituation med stigende priser m.m. tager af. Lad os udnytte situationen til at se dybere på vores alle sammens ressourcer og hvordan de kan bruges mere fornuftigt. Det kan også befordre idérigdom og kreativitet, at være begrænset af en vis materialemængde. Men lad aldrig genbrug, upcycling m.m. blive en spareøvelse for vores fag. Lige nu venter vi på at mødes til konferencen d. 6. og 7. februar, som har bæredygtighed som tema. Det udførlige konferenceprogram er at finde på hjemmesiden.   Mens vi venter, kan vi glæde og over, at året går sin gang. Julen nærmer sig. Så derfor vil vi fra bestyrelsen og redaktionen ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.   Irene Egeskov Andersen

Kategori: H&D
13. december 2022

Andre blade

Håndværk & Design 2023-3

Kategori: H&D
9. oktober 2023

Håndværk&Design 2023-2

Kategori: H&D
27. juni 2023

Håndværk&Design 2023-1

Kategori: H&D
30. marts 2023

Håndværk&Design 2022-3

Kategori: H&D
25. september 2022