2021 Generalforsamling

Den faglige forening Håndværk og Design

Fredag d. 24. september 2021 kl. 16:00 på Fangel kro, Fangelvej 55, Fangel, 5260 Odense S

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag: Forslag om vedtægtsændring med henblik på at åbne for kapitalanbringelse ved investering (fremsat af bestyrelsen). Forslag om, at bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger fritages for kontingent. (Fremsat af lokalforeningen østjylland )
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg
 12. Evt.

Generalforsamling 24. september 2021 – referat

Der er sket nyvalg til bestyrelsen. Se den nye bestyrelse her

Valg til bestyrelsen.

   Irene Egeskov Andersen Sydjylland. (genvalgt)

  Pia-Vera Mølgaard Sydjylland. (genvalgt)

  Wisti W Pedersen. Østjylland. (genvalgt)

   Rune J. Johansen. Østjylland. (nyvalgt)

 

Bilag : Årsregnskab 2020  Formandens beretning 2021  Vedtægtsændring 2021  2021-øvrige bilag Vedtægter 24092021