2021 Generalforsamling

Den faglige forening Håndværk og Design

Fredag d. 24. september 2021 kl. 16:00 på Fangel kro, Fangelvej 55, Fangel, 5260 Odense S

Generalforsamlingen er afholdt. Referat er på vej.

Der er sket nyvalg til bestyrelsen. Se den nye bestyrelse her

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag: Forslag om vedtægtsændring med henblik på at åbne for kapitalanbringelse ved investering (fremsat af bestyrelsen). Forslag om, at bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger fritages for kontingent. (Fremsat af lokalforeningen østjylland )
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg
 12. Evt.

Valg til bestyrelsen. På valg:

   Irene Egeskov Andersen Sydjylland. (genopstiller)

  Pia-Vera Mølgaard Sydjylland. (genopstiller)

  Wisti W Pedersen. Østjylland. (genopstiller)

 • Henning Birk Andersen. Sjælland. (genopstiller ikke)

Nyopstillet kandidat:

   Rune J. Johansen. Østjylland.

 

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen. Der er ved fristens udløb ikke opstillet flere kandidater end der kan vælges til bestyrelsen. Alle opstillede er derfor valgt / genvalgt uden afstemning.

Valg af suppleanter. På valg er

Yderligere forslag til suppleanter kan fremsendes til din lokale forening,  eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Valg af kritisk revisor. På valg er

Yderligere forslag til kritisk revisor kan fremsendes til din lokale forening,  eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Valg af suppleant for kritisk revisor. På valg er

Yderligere forslag til suppleant for kritisk revisor kan fremsendes til din lokale forening,  eller opstillingen kan ske på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt gennem lokalforeningernes repræsentanter eller til formanden, senest 3 uger før generalforsamlingen.

 • Ved fristens udløb var der indsendt forslag til punktet prioriteret handlingsplan.
 • Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring vedr. regler for kapitalanbringelse, tegningsregler. formålet er at åbne for kapitalanbringelse ved investering.
 • Lokalforeningen Østjylland fremsætter forslag om kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger.

Frem mod generalforsamlingen opdateres siden her hvis der opstilles yderligere kandidater.

Bilag : Årsregnskab 2020  Formandens beretning 2021  Vedtægtsændring 2021  2021-øvrige bilag

Tilmelding er nødvendig da vi fortsat kan have corona-restriktioner, og af hensyn til lokalereservation. Hvis det viser sig umuligt at gennemføre generalforsamlingen med fysisk fremmøde vil generalforsamlingen blive afholdt on-line. Hvis det sker bliver alle tilmeldte deltagere kontaktet på e-mail. Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen: Kontakt gerne Irene Egeskov Andersen. ireneea@outlook.dk