Sikkerhedskursus hvor

Der er meget stor efterspørgsel på sikkerhedskurser, og vi får mange henvendelse om emnet.

Spørgsmålene går på Indhold af kurserne og hvor finder man dem.

Der er for mange år siden indgået aftale mellem  Sløjdskolerne, Danmarks lærerforening, Danmarks Sløjdlærerforening og med accept fra arbejdstilsynet på 60 timer med fastlagt tidsramme og indhold.

De senere år er der kommet mange udbydere til, og kursernes indhold og længde kan være stærkt varierende. Ligeledes indkøber kommuner lukkede kurser til egne lærere, ofte med specifikt begrænset indhold. Vi har erfaret, at priserne er meget forskellige, og vi har erfaret, at der er stor forskel på holdstørrelser og på tilgængelighed til maskiner.

  • Som kursusdeltager skal du selv sikre dig, at kurset har et omfang, både teori og praksis, der giver dig de nødvendige forudsætninger for at betjene maskinerne i H/D området.
  • Et kursus med begrænset indhold har ingen juridisk holdbarhed  !!!!
  • Du skal sikre dig at kurset er kompetencegivende, normalt 7,5 ects-point, og at du får bevis for kursusdeltagelse.

SIKKERHED VED MASKINER

Formål: At opnå grundlæggende kompetencer, færdigheder og viden om risiko og sikkerhed ved betjening af de lærerbetjente maskiner, båndsav, rundsav og afretter/tykkelseshøvl, samt ved indragelse af de elevbetjente

Indhold: Der undervises i maskinorientering og maskinbrug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening med stor vægt på indøvelse af sikre arbejdsvaner. Foruden i risiko-og sikkerhed, brug af hjælpeværktøj, personlige værnemidler, materialekendskab og tegningsforståelse.

Kompetence: Gennemført enkeltfag giver dokumenterede praktiske kompetencer og fornødent kendskab til benyttelse af ovennævnte maskiner.

Omfang: 7,5 ECTS  (2 uger)

Kilde: UCsyd 2020 / Henrik Petersen hpet@ucsyd.dk


Vi har ikke det fulde overblik over kurser der er udbudt og om tilmelding er muligt. Som udgangspunkt kan du altid kontakte udbydere af undervisningsfaget Håndværk og design. Her vil man som regel kunne tilbyde det fulde sikkerhedskursus også. Eller i det mindste anvise en udbyder.

  • Herunder er listet udbydere vi har kendskab til.
  • Hold selv øje med, om kurser der udbydes er kompetencegivende kurser eller om det er kurser med begrænset indhold / korte kurser  !!!!

UC Nordjylland

VIA Aarhus

Lillebælt

UC syd

absalon Sjælland    absalon cfu

Københavns Professionshøjskole

 

Har du kendskab til udbydere der ikke er på vores liste, Så send venligst et link til webmaster eller ring på tlf: 2046 5830

Henning Birk Andersen