Kandidater til bestyrelsen

Karsten Bjerregaard

Jeg genopstiller gerne til bestyrelsen, da jeg finder arbejdet i hovedbestyrelsen meget spændende. Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at vi fortsat har en forening som er klar til at hjælpe medlemmerne og arbejde for de bedst mulige forhold for faget. Jeg har med i en del år og var med i det udvalg, som var med til at slå de to gamle foreninger sammen til vores nuværende forening. I bestyrelsen er jeg med i udvalget omkring sikkerhed og lokaleindretning. Den største opgave er helt sikkert at være redaktør for vores blad Håndværk & Design. Det er en stor og interessant opgave sammen med redaktionen, at være med til at lave et godt og spændende blad.

Torben Grøn     

Derfor genopstiller jeg til H&D bestyrelsen.

Jeg har været med i H&D bestyrelsen fra start, der er sket meget, i og med faget siden  starten.

Fra at være et ”lille fag” på mellemtrindet til et større fag  der starter på 3.årgang og slutter med eksamen efter 8.årgang. Det betyder et stort arbejde for at sætte retning for faget, så vi som undervisere i H&D kan lave god undervisning for vores elever. Der er stadig et stort politisk arbejde i at kæmpe, for bedre og mere ens vilkår for H&D faget, både for vilkårene på den enkelte skole, samt de muligheder der er for en god grunduddannelse til H&D lærer og kvalificeret efter uddannelse. Et arbejde og en kamp jeg gerne fortsætter.

Birgit Pedersen

Sønderlandsskolen, Holstebro

Jeg har været med i bestyrelsen i hovedforeningen Håndværk og design siden 2020.

Personligt er jeg glad for at være en del af bestyrelsens arbejde. Det er spændene at følge med i hvad der sker inden for vores fag, især fordi der ikke har været 2 år der har været ens.  Det er vigtigt for os, som underviser i faget, at vi har nogen at kunne henvende os til. Jeg brænder for faget, og har selv haft og har mange kampe for at få håndværk og design timerne gennemført på min egen skole. Gennem foreningsarbejdet er der altid en finger på pulsen på hvad der rører sig og der er altid hjælp at hente, det vil jeg gerne være med til give mine kolleger mulighed for.

Ud over at sidde i hovedbestyrelsen, sidder jeg også i bestyrelsen i lokalforeningen Midt/Vest.

Katrine Dalin Diduch, lærer Skælskør Skole

Jeg søger om en plads i bestyrelsen, da jeg kan bidrage positivt til arbejdet i Den faglige forening H&D. Jeg er uddannet i materiel design i 2014, og underviser til dagligt i H&D i 4. og 5.klasse på Skælskør Skole, på det Sydvestlige Sjælland. Jeg er meget optaget af vores fags muligheder for den enkelte elevs dannelse, hvilket har været det centrale emne, i min efteruddannelse på kandidatstudiet i materiel kultur didaktik på Aarhus Universitet. Mit afsluttende speciale havde overskriften ”Praktisk dannelse i en online tid – en kvalitativ undersøgelse af den online H&D nødundervisnings muligheder”.

Foruden at undervise i H&D-faget følger jeg livligt med i den politiske debat om de praktisk musiske fag, som jeg jævnligt kommenterer på i min rolle som faglig rådgiver for håndværk og designfaget i folkeskolen.dk’s faglige netværk. Her skriver jeg alt fra fagpolitiske indlæg, til eksempler på undervisningsforløb og anbefalinger.