Stor-københavn

 

København – Nordsjælland – Bornholm

 

 

Kommende aktiviteter:

Sjællandsstævne Håndværk og Design på Brøndbyvester Skole 7. og 8. oktober 2021

Programmet er klar midt i marts.

Kommende lokale kurser og aktiviteter:

Vi ligger stille lige nu grundet restriktioner. Men vi er klar igen med nye datoer så snart det igen er muligt at mødes om vores fag til kurser og andre aktiviteter. Hold øje med kursuskalenderen her.

 

Bestyrelsen


Formand

Metha Bertelsen, Holcks Plads 17, 2700 Brønshøj

29929034  methabertelsen@gmail.com

 

Kasserer

Michael lerche-thomsen, Kuhlausgade 13, 2100 København Ø

26701524  michaellth@me.com

 

Jon Gustafson, Dagmarsgade 4, 1.th. 2200 Kbh. N

27649702  hrjongustafson@gmail.com

 

Liza Pedersen, Alslevvej 24, 4653 Karise

51745616  liza@alslevvej.dk

 

Shamirra Aisinger, Godsbanegade 9 st.tv., 1722 Kbh V

30287868  tingfinder@hotmail.com

 

Tedde Gustavsen, Grundtvigsvej 3,2. th. 1864 Frederiksberg

28932664 Tofogtedde@hotmail.com


 

Velkommen til

Den faglige forening Håndværk og design – Bornholm (som er en del af lokalforeningen for Stor-København)

Kontaktperson på Bornholm er

Tonni Jørgensen, Storegade 19A, 3790 Hasle.

56964558,  tonni.joergensen1@skolekom.dk


 

Vedtægter for

Den faglige forening HÅNDVÆRK OG DESIGN

STORKØBENHAVN

l

Foreningens formål er gennem sit arbejde at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed.

2

Foreningen er en lokalkreds under Den faglige forening Håndværk og design, som er dannet efter en sammenlægning af Danmarks Sløjdlærerforening (DS) og Håndarbejdslærerforeningen. Lokalkredsen dækker Bornholm, Nordsjælland og Storkøbenhavn, og henvender sig til undervisere i sløjd, håndarbejde og håndværk og design. Foreningen er også åben for andre med interesse for faget.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Årsmødet for lokalkredse i Den faglige forening Håndværk og design. Refusion af lokalkontingent fastsættes ligeledes hvert år og tilgår lokalforeningen

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. mail og på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

4

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Revisor vælges hvert år.

5

Alle personvalg er skriftlige såfremt blot et medlem ønsker det.

6

Regnskabet følger perioden mellem generalforsamlingerne. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen

7

Kontingent ud over refusion fra Dff HD, fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

8

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

9

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de mødte medlemmers stemmer.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Storkøbenhavn 16/11 2016