Østjylland

Den faglige forening HÅNDVÆRK & DESIGN  –  Lokalforeningen Østjylland

Lokalforeningen er for alle østjyske medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design i kommunerne:

Aarhus, Randers, Farvskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs. 

Velkommen til din lokalforening i Østjylland. Vi arrangerer lokale H&D-kurser, H&D-caféer og det årlige store H&D-Sommerstævne i Favrskov kommune nordvest for Aarhus.

Kommende arrangementer:

  • “Generalforsamling 2021” onsdag den 14. april ER aflyst! udskydes til sommeren
  • “Det Østjyske H&D-Sommerstævne” på Østervangskolen i Hadsten – fredag d. 11. og lørdag den 12. juni 2021. H&D-Østjylland – Sommerstævne 2021 Tilmelding

 

Bestyrelsen for H&D-Østjylland


Vedtægter for Den faglige forening Håndværk og Design – Østjylland.

Vedtægter Østjylland


 Generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 hos Linå A/S

Formandens beretning

Endnu et år er gået i Den faglige forening Håndværk og Design – Østjylland vores lokale håndværk & design netværk.

Det har igen været et travlt år med afvikling af mange H&D-kurser og fagligt arbejde. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling denne gang planlagt og afviklet seks, men vidt forskellige H&D-kurser og aftenens H&D-café. Til gengæld afholdt vi i Østjylland sammen med lokalforeningen Midt/Vest i juni, Det store Sommer H&D-stævne på Haldum-Hinnerup Skolen i Favrskov. Det blev et kæmpe tilløbsstykke med over 65 deltagere fordelt på 5 supergode workshops. Det må betegnes som rigtigt flot i vores relativt unge lokalforeninger. Denne succes tør vi godt gentage alene i år i juni måned.

I dette år har vi ikke lanceret flere tiltag end de afviklede, på nær en påtænkt dublering der blev aflyst grundet sygdom og senere bortgang — varme tanker sendes til Træ-drejeren Finn Ladings familie, og ære stå om hans virke.

Vi har igen i år haft et godt samarbejde med VIA-læreruddannelsen om Kurser i designprocesser med arkitekt Mette Volf og i år også et om Automata og teknologisk dannelse. I begge forløb, var der over 30 deltagere per gang. Vi håber på fortsat godt samarbejde i kommende sæsoner. Et andet godt samarbejde som vi gerne vil takke for, er med Søren Christiansen fra Linå A/S, som igen i år lægger lokaler til vores generalforsamling og gerne støtter vores virke året igennem.

Siden sæsonstart har kurserne været en succes med generel god økonomi, og hvor der blev vundet på karrusellen, blev der tabt på gyngen. Kursister, og især de H&D-studerende, har været mægtig glade for at deltage og for deltagerbeviset, og sidstnævnte især for studierabatten. Den vil sikkert fortsætte i næste sæson også, men nok i et mindre omfang. Vi har ikke planlagt så mange H&D-caféer i år, men det kommer der nok behov for igen, nu efter de politiske beslutninger om øget praksisfaglighed i skolen og H&D-fagets flotte udstrækning fra 3.- 8. klasses prøven. Fag-caféernes formål er primært at give deltagerne en fællesskabsfølelse og være det konkrete rum for faglig sparring og løsning af faglige udfordringer. Nu glæder vi os til at se rigtigt mange deltagere på vores gentagelse af den store satsning: Sommer H&D-stævnet på Haldum-Hinnerup Skolen i Favrskov kommune. Her håber vi, med de lancerede 8 spændende workshops at kunne inspirere og støtte deltagerne til deres årsplaner i hele H&D-forløbet og styrke det lokale fagfællesskab betydeligt.

Lokalforeningen er jo for alle Østjyske medlemmer af den Faglige forening Håndværk og design bosiddende i kommunerne: Aarhus, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs. Derfor vil bestyrelsen prøve at sprede aktiviteterne mere i kommende sæson, og med kursuskoordinatoren ved roret, skal det nok lykkes flot og rettidigt, med aktiviteter ligeligt fordelt mellem fagdidaktik, metal, træ og tekstilt indhold!

Bestyrelsen vil dertil løbende holde sig orienteret om love, regler og den bedste implementering af valgfaget og den obligatoriske prøve i 8. klasse.

Lokalforeningen har pr. 1. jan. en medlemsskare på 208 medlemmer, det vil sige under et medlem pr. skole i landsdelen, men der er dog 338 følgere i vores Facebookgruppe. Derfor skal der gøres en del fodarbejde i kommende år for at få flere medlemmer og især for at få alle studerende med i fagfællesskabet fra start, til erstatning for de store pensionsårgange vi møder fremover. Alt dette kan ikke foregå uden en fantastisk, erfaren, arbejdsom og fuldtallig bestyrelse, som har holdt ca. 6 møder, og derudover har deltaget på lokalforeningernes årsmøde på Fyn. Da kursusøkonomien er sund og løber rundt, har bestyrelsen prioriteret at bruge en del af lokalstøtten på repræsentation af bestyrelsen ved hovedforeningens årsmøde og konference.

Bestyrelsen har ud over de planlagte og afviklede aktiviteter, ihærdigt, muntert og ambitiøst arbejdet på, at smøre, stramme og lette bestyrelsens virke. Dette således at lokalforeningen, fortsat baseret på entusiastisk, frivillig arbejdskraft, lystigt og målrettet kan fortsætte arbejdet for medlemmerne og H&D-faget i hele Østjylland uden at tære på kræfterne, og endda inspirere andre til at give et nap med i fremtiden. Således kan vi nu, trods et forhøjet aktivitetsniveau, notere en god økonomi, en mere stabil annoncering og afvikling af aktiviteterne. Dette er ikke sket uden en kæmpe indsats fra hele bestyrelsen, og 1000- tak for det, for man kan ikke takke nok i en frivillig forening!

Som formand kan jeg kun takke alle foreningens medlemmer og alle kursister, der har bidraget til den gode stemning ved foreningens virke og især for jeres utrættelige indsats for en god implementering af vores endnu nye og fantastiske Håndværk&design-fag og valgfag på jeres skoler!

Med håb om at vor lokalforening fortsat må være et forum til inspiration, faglig opdatering, og kollegial sparring for alle H&D-lærere i det Østjyske, samt et fyrtårn for hele H&D-fagets implementering i Østjylland.

Wisti W. Pedersen

formand for Den faglige forening Håndværk og Design – Østjylland.