Nord-Fo

Nordisk forskningskonferens i slöjd 17-20 september 2019

Nu finns den första informationen om NordFo:s konferens Make&Learn

på svenska: https://hdk.gu.se/makeandlearn2019

på engelska: https://hdk.gu.se/english/makeandlearn2019/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhdk.gu.se%2Fmakeandlearn2019%2F

Konferensens övergripande fokus är sammanlänkningen mellan ”att göra” och ”att lära”, därav konferensens namn Make&Learn.

Anmälan öppnar januari 2019, men redan nu går det att ta del av konferensens teman och preliminära program.

NordFo-konferensen arrangeras av HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, Sverige, i samarbete med den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor inom slöjdområdet i de nordiska länderna, men konferensen är också öppen för deltagare från andra slöjdverksamheter där man bearbetar material med hjälp av olika redskap till fysiska föremål. Konferensspråken är skandinaviska språk och engelska.

Konferensen äger rum på HDK i centrala Göteborg, med möjlighet att besöka Nääs gamla slöjdlärarseminarium.

Hemsidan uppdateras allt eftersom.

(följ också info på NordFo:s sida på Facebook)

VÄLKOMNA!