Maskinkursus

Har du brug for MASKINKURSUS  ???

 

i sløjd og håndarbejde har der været tradition for at arbejde med en række maskiner i undervisningen.

I Forenklede Fælles Mål for Håndværk og Design fremgår det, at der fortsat skal inddrages de tilladte maskiner i undervisningen.

Det betyder, at du som lærer i Håndværk og Design skal have den fornødne uddannelse og erfaring i at anvende maskinerne, og du skal kunne tilrettelægge undervisningen af eleverne

Regler for brug af maskiner i Håndværk og Design er fastlagt af branchearbejdsmiljørådet og er publiceret i

NÅR KLOKKEN RINGER som du som lærer i H&D har pligt til at kende og du har pligt til at tilrettelægger din undervisning efter de retningslinier der er givet.

NÅR KLOKKEN RINGER opdateres regelmæssigt af Branchearbejdsmiljørådet og foreligger kun elektronisk. Her ligger anvisninger til alle skolens fag og aktiviteter.

  • Liniefagsuddannelsen i SLØJD inkluderede brug af maskiner i undervisningen.
  • Liniefagsuddannede i MATERIEL DESIGN skal have supplerende kursus hvis ikke maskinkurset var inkluderet i liniefaget.
  • Undervisningsfaget HÅNDVÆRK og DESIGN. Lærerens, og elevernes, brug af maskiner er ofte ikke  inkluderet i undervisningsfaget håndværk og design. Du skal undersøge hvad der er inkluderet hos den enkelte udbyder, og du skal undersøge om der er behov for supplerende kurser.
  • Kommune-kurser. Mange kommuner køber hele kurser der afholdes lokalt. Der er en tendens til, at den der betaler også bestemmer indholdet. Undersøg om du får kursusbevis ! Undersøg om indholdet (teori og praksis) giver dig den fornødne erfaring med maskinerne og indsigt i regler og risikomomenter.

Lærerens personlige brug af maskinerne RUNDSAV, BÅNDSAV, AFRETTER/TYKKELSESHØVL

Disse maskiner skal man være over 18 år for at benytte, og man skal kunne dokumentere den fornødne uddannelse.

Læreruddannelsens liniefag i H&D indeholder ikke nødvendigvis denne uddannelse. Hvis læreren ikke har uddannelsen i at anvende disse maskiner skal man have et MASKINKURSUS.

Indtil 2014 har MASKINKURSUS landsdækkende haft et fast indhold som er aftalt mellem DLF, UVM og arbejdstilsynet. Timerammen har været ca 60 timer. Der udstedes bevis for gennemført uddannelse.

MASKINKURSUS er ikke det samme som LINIEFAG i H&D og det giver dig ikke adgang til at undervise elever i brug af maskinerne som beskrevet i NÅR KLOKKEN RINGER

 

PAS PÅ

Nu udbydes en lang række kurser af vidt forskellige udbydere. Kurserne har meget forskelligt indhold.

  • Vi har erfaret, at der udbydes kurser på helt ned til 5 timers varighed – og udelukkende teori
  • Vi har erfaret, at der udbydes kurser uden mulighed for at kursisterne kan tilegne sig den fornødne praksis-erfaring med maskinerne

Hvis du bliver tilbudt et MASKINKURSUS bør du overbevise dig om,

  • At du har mulighed for at tilegne dig den fornødne viden og praksiserfaring
  • At kurset er juridisk holdbart således at din leder kan overbevise sig om, at du har den fornødne uddannelse
  • At du får kursusbevis

Enhver kan åbenbart nedsætte sig som udbyder af SIKKERHEDSKURSUS, og det ser ud til at juraen omkring dette kursus er faldet væk. Det betyder så også, at hvis der sker uheld med elever eller dig selv bliver det domstolen der skal placere ansvar i det enkelte tilfælde.

Den faglige forening Håndværk og Design anbefaler dig, at du sammen med din leder sikrer dig at kursets indhold og tilrettelæggelse giver dig størst mulig sikkerhed og tryghed.

 

Hvorfor er det her så vigtigt ?

På en arbejdsplads gælder det normalt, at ingen under 18 år må betjene maskiner.

Reglerne er anderledes når læreren har den fornødne uddannelse og erfaring. Derfor må lærlinge og skolelever benytte maskiner i undervisningen under iagttagelse af de særlige vilkår for indretning af værkstederne og lærernes uddannelse som er beskrevet i NÅR KLOKKEN RINGER

Skolelederen har det fulde ansvar for at alle regler overholdes.

Hjemme i garagen eller i haven kan alle slippe afsted med at anskaffe og bruge alle maskiner der findes.

På en arbejdsplads skal vi som lærere ligesom alle andre medarbejdere nøje følge de regler der gælder. Og vi har pligt til at kende dem.

Man kan slippe godt fra meget, men hvis uheldet er ude og der sker en skade på en elev, eller på dig selv, så kan det ende op i juridiske slagsmål om ansvar og søgsmål om erstatning.

I sidste ende kan man blive fyret for ikke at følge reglerne

 


§26 Sikkerhedskursus.

Også kaldet svejsekursus. Hvis man skal arbejde i et værksted hvor der svejses skal både lærere og elever have §26 kursus. Det udbydes som regel af fagskolerne. Det tager 1 dag, det er teoretisk og afsluttes med prøve. Indholdet ligger HELT fast.