page1image17534208

pastedGraphic.png

page1image17533584

Kursus om valgfagsprøven i håndværk og design.

Et landskursus i samarbejde med lokalforeningen- SØNDERJYLLAND

Onsdag den 12.01.2022 8.30- 16.30 i Tønder

Mind Factory by Ecco / Martin Hammerichsvej 1

 

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse.

På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som:

1.Prøveoplæg:

  • Formelle krav
  • Det gode prøveoplæg

2.Prøvens afvikling

3.Prøvens bedømmelse

Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen.

Et godt prøveoplæg

I mindre grupper vil du selv få lejlighed til at udarbejde ideer til det gode prøveoplæg, samt hvad der kvalificerer det som et godt oplæg.

Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling.

Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor.pastedGraphic_1.png

Program for kursusdagen:

8:30 – 8:55  Ankomst og kaffe       
9:00 – 10:00 Forventningsafstemning. Oplæg om valgfagsprøvens form, forløb, oplæg, krav og forpligtigelser
10:00 – 11:00  Et eksemplarisk prøveoplæg uddeles og bearbejdes i grupper, som er prøvens del A
11:00 – 12:00  Refleksion over del A i plenum
12:00 – 12:45. Frokost
12:45 – 13:30. Formulering af egne prøveoplæg-gruppearbejde
13:30 – 14:30. Refleksion over de forskellige prøveoplæg i plenum
14:45 – 16:30  Prøvens del B og C- oplæg og gruppearbejde                  

  • Hvad skal der lægges vægt på i del B. Vigtigt:

Hvordan dokumenteres designprocessen bedst?

Hvad er realistisk at eleven kan nå – alene/grupper?

  • Den reflekterende samtale mellem elev/gruppe og censor/lærer i del C. Vi tager censorbrillerne på. Hvad skal der spørges ind til i del C?
  • Hvordan er lærerens stilladsering af del B og del C?

 

Sted: Mind Factory by Ecco / Martin Hammerichsvej 1 Tønder

Dato: Onsdag 12/1 2022

Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr.

Instruktører: H&D-lærerne Pia-Vera Mølgaard og Irene Egeskov Andersen

Tilmeldingsfrist: Mandag den 13 december 2021– max. 30 pladser
Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside: 

Yderligere information: Kristian M Jørgensen. kjo2101@gmail.com tlf. 2142143

2022 H&D Sønderjylland Valgfagsprøven

Formular til korte kurser
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
page1image17534000