Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som:
1. Prøveoplæg:
2. Prøvens afvikling
3. Prøvens bedømmelse

Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et
prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen.

Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af
prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne
bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med
bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra
skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling.
Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit
valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor.

Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet.

Yderligere information: Anne Lykke Flintsø – anne.lykke@hotmail.com tlf: 21781555

Læs mere om kurset nedenfor:

Kursus i H&D-Valgfagsprøven – Østjylland – Viby – 1-12-21

Bemærk: Særlig pris på restpladser til H&D-studerende – kontakt Anne Lykke Flintsø – anne.lykke@hotmail.com tlf: 21781555 for nærmere info.

Tilmelding nedenfor senest onsdag d. 30. november 2021 kl. 12.00:

2021 - Valgfagsprøven i Håndværk og design - Viby J

Formular til korte kurser
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)