Kurset er lukket for tilmeldinger, men der er stadig pladser på kurset i valgfagsprøven i Randers. Du kan finde kurset på hjemmesiden.

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som:
1. Prøveoplæg:
2. Prøvens afvikling
3. Prøvens bedømmelse

Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et
prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen.

Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af
prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne
bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med
bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra
skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling.
Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit
valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor.

Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling.

Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet.

Yderligere information: Anette Juhler – juhleranette@gmail.com tlf: 21121188

Læs mere om kurset nedenfor:

2 . Østjyske Kursus i H&D-Valgfagsprøven – Silkeborg -19. november 2021

 

Tilmelding nedenfor senest fredag d. 15. oktober 2021:

Der er lukket for tilmeldinger til dette kursus. Kurset bliver også udbudt andre steder, som du kan finde i vores kursusoversigt.