Oplægsholder Heidi Bruus

Tid: mandag den 26. oktober 2020

kl 17.00-19.00 er der oplæg ved Heidi Bruus

kl. 19.00 – 21.00 spisning og tid til faglig snak/sparring

Sted: Sønderlandsskolen, Sønder Allé 25, 7500 Holstebro

Pris: 150,- for medlemmer  250,- for ikke medlemmer inkl. let traktement og 1 glas vin/vand

Håndværk og design er et obligatorisk valgfag på skolerne for eleverne i overbygningen.

Med udgangspunkt i de nye fælles mål i valgfag, læseplaner, undervisningsvejledninger og prøvebekendtgørelsen i håndværk og design, vil du som håndværk-og designlærer grund


Kurset vil omfatte følgende:
igt få en indføring i valgfaget og den kommende prøve både med reglerne, et omfangsrigt inspirationsoplæg og løbende faciliterede idéudvekslinger. Du får nogle redskaber til at vurdere en god prøve og sættes i stand til at afvikle prøven i 2021. Der vil være en række eksempler på undervisningsbeskrivelser som udgangspunkt for prøvens afholdelse. Prøveoplægget skal gerne tage udgangspunkt i et tema og dette vil der på kurset blive drøftet, dvs gode og succesfulde temaer: hvordan kan disse formuleres?

Inspiration til hvordan en prøve for valgfaget kan se ud?

  • Eksempler på elevarbejder fra en prøve
  • Regler for hvordan prøven er sammensat
  • Viden om tilrettelæggelsen af prøven, så eleverne bliver klædt på til prøven?
  • Analyse af vurderingskriterier ifølge prøvebekendtgørelsen og lærerens forståelse

Kurset kommer til at være en vekselvirkning mellem information om valgfag og prøven, inspirationsoplæg og idéudveksling om gode forløb i prøven. Derudover vil du få lejlighed til at analysere og vurdere prøven, om hvordan det kan formuleres.

Målgruppe:

Undervisere, der underviser eller skal undervise i håndværk og design.

Formål:

  • At du kommer hjem med viden om reglerne, fælles mål, vurderingskriterierne og inspiration, som er direkte anvendelig i din undervisning i håndværk og design i valgfaget.
  • At du får indblik i og mod på at undervise i valgfaget og føre til prøve håndværk og design.

 

Spørgsmål til denne aften kan stilles til Birgit Pedersen birg4556@hkcloud.dk

Tilmelding herunder

2020 Midt-vest valgfag Heidi Bruus

Formular til korte kurser
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
tilmeldingsfrist søndag d. 18. 10. 2020