Foredragsholder: Marlene Muhlig

Tid: torsdag den 7. november 2019 kl 18.00-21.00

Sted: Vinderup Skole, Sevelvej 27, 7830 Vinderup

Pris: 125,-kr inkl. let traktement og 1 glas rødvin

Fra skoleåret 2019/2020 skal der i overbygningen tilbydes Håndværk og Design som valgfag. Faget skal afsluttes med en prøve, så det er vigtig viden for H/D lærere på både mellemtrinnet og overbygningen mellemtrinnets lærere skal forberede eleverne til faget i overbygningen. I løbet af aftenen vil I blive præsenteret for eksempler på en årsplan. Derudover vil prøven i valgfaget blive gennemgået, herunder undervisningsbeskrivelser samt prøveoplæg.

Kurset henvender sig primært til lærere, der er interesseret i ny viden og praksis i valgfaget håndværk og design.

Spørgsmål til denne aften kan stilles til Charlotte Zacho charlotte@uhrefriskole.dk

Tilmelding herunder

2019 valgfag Muhlig

Formular til korte kurser
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)