Når elever skal arbejde med knive, stemmejern, høvle og alt andet værktøj der kan skære, så er det af allerstørste betydning at værktøjet er skarpt. Det kan være en udfordring at slibe og vedligeholde skærende værktøj – at få det gjort. Værktøj der er slebet rigtigt, og anvendes rigtigt holder skæret længe. Mange lærere føler måske, at tiden ikke rækker til at vedligeholde det skærende værktøj, at man ikke har det rigtige slibegrej, eller måske har man ikke lært nok om slibeteknik.