I HD Lillebælt afholder vi Generalforsamling onsdag d. 20 November kl. 17 – 19.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vi mødes ved firmaet “TrÆls” i Hedensted. Adressen er:

Compas / Danmarksvej 2
8722 Hedensted, DK

Tilmelding senest 18. November på formularen herunder eller pr. mail til lars.bjarne.andersen@stofanet.dk (af hensyn til traktement)

2019 generalforsamlilng Lillebælt