Der er stadig ledige pladser!

Bæredygtighed 

Konference 2023 mandag d. 6/2 & tirsdag d. 7/2 

En konference med foredrag, workshops og kollegial sparring.

Bæredygtighed er overskriften når vi i 2 dage skal fordybe os i håndværk og sparre på tværs af skoler. Alle steder omkring os er der fokus på, hvordan vi passer bedst på vores klode; hvordan vi anvender vores ressourcer og hvordan vi forlænger materialernes levetid og værdi. Luften er fyldt med begreber: Upcycling, downcycling, recycling, genbrug, materialegenanvendelse, fra vugge til vugge, miljøaftryk, ressourceforbrug, CO2-udledning, m.m.

På konferencen vil begreberne blive sat i spil gennem foredrag og værkstedsarbejde med spotlyset rettet mod netop disse udfordringer i håndværk og design. Til slut vil vi præsentere arbejderne fra workshops og derigennem vidensdele vores erfaringer om bæredygtighed.

 • Hvilket materiale er det miljømæssigt bedste valg i relation til funktion og design?
 • Hvad kan der blive ud af det tildelte materiale, så spildet minimeres mest muligt?
 • Hvordan kan et brugt materiale danne basis for et nyt produkt?

På konferencen får du afsæt til din undervisning i bæredygtighed, så ”…eleverne kan tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.” (fra fagformål for håndværk og design stk.3)

Tilmeldingsfrist: 9. januar 2023 

Oplæg ved Simon Elsborg Nygaard

Simons oplæg falder i to dele. I den første korte del introducerer han til grundlæggende begreber inden for bæredygtighed, som har relevans for H&D. Eksempelvis upcycling, downcycling og recycling.

I anden del præsenterer han teorier og redskaber, som kan bruges til at lave motiverende og engagerende bæredygtighedsundervisning. Denne del af oplægget tager udgangspunkt i bæredygtighedspsykologien og nogle af de særlige udfordringer, men også muligheder, som kendetegner undervisning i lige præcis bæredygtighed. Fx hvordan underviseren undgår at fremme oplevelse af afmagt, tristhed og håbløshed, og i stedet for understøtter oplevelse af mening, håb og handlekraft.

Oplægget er praksisnært og anvendelsesorienteret, og der vil være åbent for diskussion, dialog og spørgsmål undervejs

Workshops

Sashiko – genbrug og upcycling.                    

Instruktør: Jane Ingerslev

Sashiko betyder det lille stik. Det er en meget gammel japansk teknik, som stammer helt tilbage til det 16 årh. Oprindeligt var det en quilteteknik, som blev brugt som dekorativ forstærkning og reparation af de fattige arbejderes tøj. Teknikken blev ligesom patchwork brugt pga. nød og mangler på materialer. Intet gik til spilde.
I dag er Sashiko blevet meget populær, måske fordi den rummer utrolig mange muligheder og udtrykket er enkelt.

Vi starter med et oplæg om Sashiko´s historie, traditioner og regler, samt hvordan det relaterer sig til begrebet bæredygtighed og muligheder for at arbejde med egne produkter/projekter. Herefter ser vi på syprøver, bøger og inspirationsbilleder. Forskellige former for Sashikoteknikker præsenteres, og du syer prøver, så du får styr på teknikkerne. Sidst på dagen skal du i gang ideudvikling og design til dit eget projekt, som der arbejdes viede med næste dag.

Du får kompendium om Sashiko med hjem. Ingen deltagerforudsætninger andet end lyst og tålmodighed – alle kan være med.

Skal skindjakke lade livet  

Instruktør: Joan Eriksen   

I dag bliver der kasseret alt for mange gode materialer, hvilket belaster miljøet og vores klima. Mange af de kasserede materialer kan med lidt fantasi og design forvandles til nye og brugbare ting. I denne workshop arbejder vi med re-design af skind og syr det gamle skindtøj om til en ny og moderne taske.

Vi arbejder med at sammensætte forskellige materialer, hvor skind er det gennemgående materiale, der sammensættes med pels og stramaj. Vi designer vores egen taskemodel og du får mulighed for at tilpasse sværhedsgraden til dit eget niveau.

Undervejs kommer vi rundt om materialer, værktøj og grundlæggende teknikker. Vi taler om mulighederne for at tilpasse dette til undervisningen på forskellige niveauer, og hvilke andre materialer der også er oplagte at bruge i denne sammenhæng.

Min baggrund som instruktør er mange års arbejde som selvstændig buntmager i Grønland. Derforuden er jeg læreruddannet med linjefag i bl.a. håndarbejde og bachelor i håndarbejde.

Til denne workshop skal der medbringes symaskine

Bæredygtig ”Grøn smedning” i H&D-faget”

Instruktør: Museumssmed Jan Lauritsen   

Smedning er et must i H&D-faget fra mellemtrinnet til valgfagsprøven, via den nye smededidaktik. Den traditionelle sorte smedning med stenkul, er kulturelt vigtig at kende til, men ikke særlig bæredygtig i en CO2-bevist grundskole.

Derfor sætter denne workshop, udover de grundlæggende smedeteknikker, metodikken og didaktikken, også fokus på en CO2-neutral opvarmning af smedeemnerne. Det gør vi ved at svide vores eget trækul, og bruge tre forskellige typer hånddrevne esser uden brug af el. Fremtidens ”hvide smedning” afprøves også. Her opvarmes smedestålet via induktion helt uden røg og sod.

Workshoppen vil primært anvende genbrugsmaterialer og teknikker som 5.- 6. klasses elever kan anvende med succes, men samtidig også vise, hvordan disse progressivt kan anvendes helt op til valgfagsprøven i elevernes egne designopgaver. Workshoppen er derfor både for begyndere og øvede i H&D-fagets metaldel.

Trædrejning og bæredygtig 

Instruktør: Bent Illum

I denne workshop vil der blive arbejdet med nogle af de elementære drejeteknikker, som kan bruges i undervisningen i folkeskolens H&D undervisning. Der vil blive god tid til at tilegne sig nye teknikker eller til at udbygge allerede kendte teknikker – og til at få spåner i håret, og glæde i sindet.

Som eksempler på opgaver, der kan arbejdes med i denne workshop kan nævnes f.eks. mindre skåle og andre opbevaringsting og/eller mindre dyr som mus, fugle eller lignende. Arbejdet med træ som materiale vil blive diskuteret set i et bæredygtigheds- og genanvendelses perspektiv, ligesom forskellige overfladebehandlingsformer vil blive diskuteret i et miljøperspektiv.

Håndværk og genbrugsmaterialer i H&D-faget

Instruktør Peter Engelbrekt Knøss

Godt håndværk, kulturteknikker, design og skabende arbejde i genbrugsmaterialer er vigtige bestanddele i H&D-faget, men mødes ikke altid samtidigt. Det vil de blandt andet gøre i denne workshop, hvor forskellige genbrugsmaterialer vil blive bearbejdet med håndværktøj og småmaskiner og blive samlet til skulpturer, nytteprodukter og nye designs. Der anvendes bl.a. genbrugstræ, skrotmetal, kombineret med nye klimavenlige naturmaterialer til nye bæredygtige designs.

Workshoppen vil også sætte fokus på forskellige stadieægte designopgaver, herunder aktivere sproglige termer vedrørende genbrug og modeller som knytter sig til designundervisningen. Der vil således både være opgaver for mellemtrinnet og valgfaget som inddrages i vores workshoppraksis. Men frem for alt skal vi kreere, bygge, designe og diskutere fagets rammer, bæredygtighed og fremtid.

Program 

Mandag d. 6. februar 

  9.00 –  9.45 Ankomst og kaffe/te m. rundstykke

10:00 – 11:45  Foredrag ved Simon med mulighed for spørgsmål

12:00 – 12:45  Frokost

11:45 – 13:30  Mulighed for at besøge vore forhandlere

13:30 – 18:00  Workshops. Herunder kaffe.

19:00 –            Middag. Herefter kollegial hygge og uformel sparring.

 

Tirsdag d. 7. februar:

7:30               Morgenmad

8:30  – 11:45  Workshops

11:45 – 12:30  Frokost

12:30 – 15:00  Workshop incl. oprydning i værksted

15:00 – 15:30  Udstilling og evaluering samt reflektion over bæredygtighed

15:30              Tak for denne gang.

Det praktiske 

Pris

Medlemmer: 3250 kr.

Ikke medlemmer: 3650 kr.

Studerende (medl.): 975 kr.

BEMÆRK BETALINGEN SKAL FØRST FALDE 4 UGER FØR KONFERENCEN

PRISEN ER INCL. OVERNATNING OG FOURAGERING

 • Tilmelding på håndværkogdesign.dk senest d. 9. januar 2023
 • Ret til ændringer i programmet forbeholdes, ligesom vi forbeholder os muligheden for at fastholde deltagerbetaling helt eller delvis ved afbud senere end 4 uger før kursusstart.
 • Konferencen afholdes på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
 • Følg med på hjemmesiden www.håndværkogdesign.dk
 • Yderligere info om konferencen: Kontakt venligst Irene Egeskov Andersen på tlf. 6150 4426 eller send en mail til ireneea@outlook.dk

Tilmeldinge her

2023 Konferencen

Tilmeldingsformular
 • Forud for kurser fremsender vi ofte deltagerlister med navn, adresse, tlf, og e-mail for at fremme muligheder for samkørsel
 • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

 • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
 • Kursusoplysninger

 • Oplysninger til kursusleder, Særlige kosthensyn, Andet