Midt/Vestjylland Indbydelse til Generalforsamling

Alle interesserede inviteres til den årlige generalforsamling i Håndværk og Designforeningen Midt/Vest

torsdag d. 19. januar kl. 16-17 på Sønderlandsskolen, Sdr. allé 25, 7500 Holstebro.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15/12 og kan sendes til Tine på tinefp@gmail.com

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Forelæggelse af revideret regnskab

Indkomne forslag

Valg

Evt.

 

 

Generalforsamling MIDT/VEST januar 2023

Tilmeldingsformular