Generalforsamling 2023

Tidspunkt:  Torsdag, d. 23. marts 2023 – kl. 17-20

Sted: Makerspace 9220, Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø

 

Makerspace 9220 er et åbent Makerspace, hvor både skoler, lærere/pædagoger, men også lokale borgere kan komme og skabe og arbejde kreativt. 

Makerspace 9220 har et bredt udvalg af maskiner, 3D-printere, laserskære, folieskære og meget mere – og har stort viden og erfaring med, læring i at designe og skabe med en bred aldersgruppe. 

Kom til generalforsamlingen og deltag i vores netværk – og bliv samtidig inspireret til dit makerspace på skolen.

 

Dagsorden

  1.   Velkomst v. formanden
  2.   Valg af dirigent
  3.   Bestyrelsens beretning
  4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5.   Indkomne forslag (evt. punkter til dagsorden sendes til: hodnordjylland@gmail.com senest d. 14. marts)
  6.   Valg
  7.   Eventuelt

 

Vi glæder os til at se mange af vores nordjyske medlemmer – og er vært med kaffe/vand/øl & kage.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Den faglige forening Håndværk & Design Nordjylland

 

Indbydelse her som .pdf: Generalforsamling 2023 230323

 

Af hensyn til lokaler og mad/drikke vil vi gerne, hvis du/I tilmeldte jer her:

2023 Generalforsamling - Nordjylland

Formular til korte kurser