page1image22693088

Generalforsamling i H&D  Sønderjylland 2023.

 

Der indkaldes til generalforsamling i Den faglige forening for Håndværk&Design-Sønderjylland (kommunerne i CFUsyd’s område: Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Tønder, Vejen, Esbjerg, Varde). 

Torsdag den 20. april 2023. 

Klokken 16.00 er der rundvisning på Varming Savværk, Varming Vesterby 2A, 6760 Ribe.

Generalforsamlingen starter kl. 17.30 på Skærbæk Distriktsskole, Skoletoften 1, 6780 Skærbæk, hvor der også er bespisning.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til ovenstående bedes om tilmelding til formanden Kristian Jørgensen, mobil 21421436, mail: kjo2101@gmail.com senest den 15. april 2023.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for året der er gået.
4. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.

5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Det kommende arbejde, indkomne forslag
9. Evt.

2023 Generalforsamling Sønderjylland