Indkaldelse til generalforsamling i

Den faglige forening Håndværk og Design

Fredag d. 24. september 2021 kl. 16:00 på Fangel kro, Fangelvej 55, Fangel,

5260 Odense S

Der er mulighed for kaffe fra kl. 15:30.

 

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg
 12. Evt.

På valg:

Irene Egeskov Andersen (genopstiller)

Henning Birk Andersen (genopstiller ikke)

Pia-Vera Mølgaard (genopstiller)

Wisti W. Pedseren (genopstiller).

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt gennem lokalforeningernes repræsentanter, til formanden, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles under hensyntagen til gældende coronarestriktioner. Derfor er tilmelding nødvendig.

Umuliggør Coronarestriktionerne fysisk fremmøde, vil generalforsamlingen blive afholdt online. Hvis det bliver aktuelt får du besked herom på den email du angiver på tilmeldingsformularen herunder.

Frem mod gerneralforsamlingen opdateres siden her med præsentation af kandidater samt øvrige bilag til de enkelte punkter.

 

2021 tilmelding generalforsamling

 • Hvis du er medlem via skolen indtastes skolenavnet som H&D bladet adresseres til.