Det er med stor fornøjelse, at din faglige H&D-forening igen har mulighed for at invitere dig og dit fagteam til et “Coronasikret” Sommerstævne 7.-8. august, sammen med dit faglige netværk fra hele landet.
Sommerstævnet i Østjylland holder i år flyttedag fra Hinnerup til Hadsten, hvor Østervangskolen stiller sine flotte H&D-lokaliteter til rådighed for to dages fordybelse i håndværk.

Stævnet vil blive indledt med et miniforedrag af læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann om:
” Hvad skal der læres i H&D-fagets begynder- og afslutningstrin”.

Stævnet kan i år udbyde hele 7 vidt forskellige workshops, alle med 11 undervisningstimer. Syv workshops har fokus på håndværket og specielt på udskolingens H&D-valgfags forløb, men stævnet er bestemt også for H&D-lærere på mellemtrinnet!
Som noget nyt i år, bliver der en særlig workshop målrettet den obligatoriske H&D-undervisning i 3. klasse.
Kig nedenstående 7 workshopmuligheder igennem og vælg to i prioriteret rækkefølge ved tilmelding, men der arbejdes kun i een workshop over begge stævnedage.

Du kan føle dig sikker i.f.t. til covid-19 smittefaren, da Sommerstævnet naturligvis følger sundhedsstyrelsens regler og anvisninger pr. 7. august:

Oplæg, indledning, spisning samt aftenhygge kan komme til at foregå opdelt i passende holddelinger eller i workshopgrupperne. Madudlevering og indretning af “kantineopråder” vil følge sundhedsstyrelsens forskrifter. Der vil også i workshopene, blive lavet passende afstand mellem arbejdspladser og værktøj vil blive mærket og afsprittet. Personlige værnemidler medbringes af deltagerne selv. Stævnet vil opretholde høje krav til afstand og hygiejne.

Tøv ikke med snarlig tilmelding, da der er ”først til mølle princip” på de begrænsede pladser på de enkelte workshops.

Hent hele programmet her: HD-Østjylland-Sommerstævnet 2020

Program:

Fredag 7. august :

13.00 – 14.00:                    Velkomst og oplæg ved læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann

14.00 – 14.30:                     Stævneinformation og kaffe-kage

14.30 – 18.00:                     Workshop opstarter

18.10 – 19.00:                      Aftensmad

19.00 – 21.30:                      Workshop fortsætter

21.30 –                                   Kollegial hygge

Lørdag 8. august:

8.00 –   8.30:                       Morgenmad

8.30 – 11.50:                        Workshop

12.00 – 12.30:                      Frokost

12.30 – 13.00:                      Fælles udstilling og afrunding.

13.00 – 14.30:                      Workshop, evaluering og oprydning.

Pris: Kr. 1.400,-, medlemmer kr. 950,-, studerende medlemmer kr. 400,- (inkl. fortæring og for 100 kr. grundmaterialer for alle). Evt. ekstra materialer afregnes efter forbrug til de enkelte instruktører.
Tid: fredag den 7. august 2020 kl. 13.00 – 21.30 og lørdag den 8. august 2020 kl. 8.00 – 14.30
Sted: Østervangskolen; Hammelvej 9, 8370 Hadsten.
Overnatning er ikke med i prisen. Dog er gratis overnatning mulig på feltvis i klasselokale eller i eget telt/campingvogn efter aftale. Der kan anvises BB/hostel/hotel på egen regning ved forespørgsel.
Tilmeldingsfrist: fredag d. 26.  juni 2020
Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling: Knud Nissen – skolekom22@hotmail.com
Spørgsmål vedr. Sommerstævnet i øvrigt: Wisti Pedersen: 2367 7000 – wp@foraeldreskolen.dk

2020 Sommerstævnet Østjylland

Tilmeldingsformular
  • Forud for kurser fremsender vi ofte deltagerlister med navn, adresse, tlf, og e-mail for at fremme muligheder for samkørsel
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
  • Kursusoplysninger

    Pladserne på workshops tildeles efter "først til mølle" princippet.
  • Hvis vi ikke kan tilbyde dig dit 1. valg
  • Oplysninger til kursusleder, særlige kosthensyn, overnatning på stedet eller BB/hostel, andet: