Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm

Børstenbinding og Generalforsamling i Den faglige forening for Håndværk og Design

Tid: Lørdag d. 23. november 2019 kl. 9.00

Sted: Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, 2300 S

 

Indhold: Vi mødes kl 9, hvor børstenbinder Birgit Brodersen vil lære os den svære kunst, og fortælle lidt om håndværkets historie.

Vi skal lave håndkoste, og materiale prisen bliver 50 kr.

Kl. 13 serverer vi frokost og herefter er der generalforsamling.

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 valg af referent

3 Formandens beretning

4 fremlæggelse af regnskab

5 indkomne forslag

6 Valg til bestyrelsen

7 Valg af suppleanter

8 Valg af revisor og suppleant

9 evt.

 

Vi håber at se mange medlemmer. Alle kan opstille til bestyrelsen.

Vel mødt

Metha Bertelsen

 

Tilmelding: methabertelsen@gmail.com eller tlf. 29929034 senest 23/10 af hensyn til indkøb. Ved tilmelding skal I gøre opmærksom på, om I deltager i hele arrangementet, eller kun én af delene.

OBS mht parkering  Parkeringselskaberne er alle steder. Parkér foran skolen på den lille plads foran cedertræsbygningen, hvor kurset også foregår. Vi udleverer parkeringsbillet, når I kommer.

2019 Børstenbinding og generalforsamling

Formular til korte kurser
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)