Lampedesign i H&D-faget

Lys fascinerer og sætter ofte en stemning, derfor bliver elever altid grebet af mulighederne for, at inddrage lys i deres designopgaver eller designe og lave lamper. Efter et lille el-sikkerheds forløb, kan dine ældre H&D-elever lære, selv at montere almindelige 230 V lyskilder i deres designopgaver til stor fascination.
Derfor tilbydes du i denne workshop, at blive fagligt ajourført i el-sikker montage af 230 V lyskilder via afprøvede introopgaver og designoplæg til både 6. klasse og valghold.

 
Kurset henvender sig til lærere der med 6. klasses– og valgfagselever der har lyst til at komme godt i gang med lampedesign på en el-sikker facon. Kurset vil indeholde en el-sikkerhedsdel, en design og produktions del.

Første del vil blandt andet omhandle lampen i et historisk rids, moderne lyskilder, risici ved lampeproduktion og et lille hands-on el-sikkerhedskursus på udleveret lampe, med fokus på hvordan man laver et sikkert og lovligt lampe-designforløb med større elever.

Anden del vil handle om, at designe og lave lamper med elever. Hvordan kan man som lærer stille en designopgave, så både 6. og valgfagsklassers elever bliver udfordret i designprocessen. Kursisterne vil selv få mulighed for at skitsere designforløb herunder idé-generering, skitser og mock-ups. Der vises også afprøvede eksempler på elevløsninger. Lampeopgaven stilles, så den kan løses i alle fagets tre primærmaterialer suppleret med flere. På kursets anden dag færdiggøres opgaverne og der slut evalueres.

• Tid fredag den 11. marts kl. 16-21 og lørdag den 12. marts Kl. 9-16, i alt 12 timer.
• Max 14 deltagere 

Pris: medlemmer 1000, –  Ikke medlemmer 1400, –  

Instruktør Wisti Pedersen 

Spørgsmål til dette kursus kan stilles til Wisti Pedersen wp@foraldreskolen.dk tlf. 23677000 

Sted: Sørvad skole, Skolegade 6, 7550 Sørvad 

Overnatning: ingen overnatning på skolen, men vi kan sende en liste med overnatningsmuligheder.  

Tilmelding:  på formularen herunder   senest d. 1. marts 2022

2022 Lampedesign i HD-faget - Midt/Vest

Tilmeldingsformular
  • Forud for kurser fremsender vi ofte deltagerlister med navn, adresse, tlf, og e-mail for at fremme muligheder for samkørsel
  • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

  • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
  • Kursusoplysninger

  • Oplysninger til kursusleder, Særlige kosthensyn, Andet