Generalforsamling.

Der indkaldes til online generalforsamling onsdag d. 17. marts 2021 kl. 19.00 – 20.00

Dagsorden til den ordinære generalforsamling for den faglige forening håndværk og design midt/vest:

 1. Valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. fremlæggelse af regnskab
 5. indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, fremsendes skriftligt til formanden Charlotte Zacho på charlottezacho79@gmail.com senest 3 uger før, d. 24. feb generalforsamlingen.

Skriftlig tilmelding her 

2021 Generalforsamling Midt/Vest - online

 • Udfyldes hvis arbejdsgiver betaler

 • Betalingsreference (Obligatorisk hvis faktura skal til KBH. kommune. Skriv POGR hvis du er i tvivl)
   onsdag d. 10. marts. Du vil få en bekræftelse, på mail, når du er til meldt og et par dage før generalforsamlingen, vil du få tilsendt et link til onlinemødet.

Fra den nuværende bestyrelse er følgende på valg:

Monica Rebbe Christensen, Alt i et-skolen Klinkby genopstiller.

Mona Boel, Vinderup Skole genopstiller.

 

Vel mødt

På bestyrtelsens vegne

Charlotte Zacho

Midt/Vest