Fra 2020 rykker håndværk og design efter al sandsynlighed ned i 3. klasse.

Der er opstået forvirring om det vejledende timetal. Derfor har vi spurgt fagkonsulenten om hvad der er op og ned i de mange udmeldinger der har været.

Fagkonsulent Rikke Hyldahl skriver :

Vedr. timetal: Jeg forstår godt den forvirring, der kan opstå, når der bliver ændret i timetalsfordelingen.  Det er rigtigt,  at der er en overgangsperiode, hvor de gamle regler stadig gælder for nogle årgange. Man har valgt en overgangsperiode af hensyn til skolernes planlægning og for at give plads til fleksibilitet.

For elever, der har modtaget undervisning i håndværk og design samt madkundskab efter de hidtil gældende regler, dvs. som har afsluttet 3. klasse før lovens ikrafttræden og som afslutter 7. klasse senest med udgangen af skoleåret 2023/24, vil de hidtil gældende regler finde anvendelse.
Det betyder, at det kun er de elever, der starter i 3. klasse i 2020, der er omfattet af de nye regler om timefordeling. Eleverne skal altså have håndværk og design på obligatorisk niveau fra 3.-6. klasse og får så mulighed for at vælge håndværk og design som valgfag i 7. klasse,
De elever der starter i 4., 5. , o.s.v. er omfattet af de gamle regler. I praksis vil det sige at der vil være en udfasning af de gamle regler, hvor der i en kort årrække vil være elever der har både håndværk og design og/eller madkundskab i 7. klasse på både obligatorisk niveau og valgfag.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal

Håndværk&Design 2020-2 som udkommer i juni med Temanummer om H/D i 3. klasse  har blandt andet følgende artikler:

  • “Gør det enkelt”
  • ” Organiseringen af håndværk og design undervisningen i 3.klasse.”

Håndværk&Design 2020-1 udkom i marts med følgende artikler

Forslag til progression i håndværk og design (materialer, teknikker og design)  jan. 2020

 

På Skælskør Skole har lærer Katrine Diduch i nogle år haft sine elever med i håndværk og designlokalet allerede i 1., 2. og 3. klasse. Det giver god mening, men der giver også udfordringer.

Læs mere på Kathrines blog på Folkeskolen

TV2-øst fra Skælskør skole