19/1 – 2022

Åbent brev til Undervisningsministeren     

De faglige foreninger for de praktiskmusiske fag bakker op om DLF forslag om, at sommerens valgfagsprøver i de praktisk/musiske fag bliver op til den enkelte skole at beslutte om de vil gennemføre prøven eller ophøje årskarakteren til prøvekarakter.   

To år med corona har været en helt særlig udfordring for de praktisk/musiske valgfag. Ikke mindst grundet deres afhængighed af, at kunne arbejde praktisk i et faglokale.  Mange skoler har helt aflyst undervisningen i valgfagene. Andre steder har lærerne gjort det bedste de har formået med valgfagsundervisningen online og i special-regi har man måske undervist, ufortrødent?! Der har derfor været forskellige vilkår på skolerne, i forhold til håndteringen af valgfagene i corona-tiden.  

Samtidig er valgfagsundervisningens organisering i forvejen vidt forskellig, og med ulige vilkår og rammer, rundt om på skolerne. Nogen har komprimeret faget til kun at vare et år og andre har givet to lektioner over to år. Set i det lys har valgfagsundervisningen i de praktisk/musiske fag, helt fra starten, været prioriteret på ulige vilkår.  

På trods af alle odds ved vi, at der er flere undervisere, som har formået at gennemføre en rimelig undervisning, de ser frem til at føre deres elever til prøve i. Den mulighed synes vi, skal være til stede i forbindelse med sommerprøven 2022.  

Det vil være så ærgerligt, hvis dem som har mod på at gå til prøve i år, ikke får muligheden. Vi har brug for at få taget hul på prøverne i de praktisk/musiske valgfag, og få gjort os nogle erfaringer med dem.  

Derfor bakker de faglige foreninger for de praktisk/musiske fag op om DLFs forslag om, at det bliver op til den enkelte skoleleder, i tæt dialog med valgfagslærerne, at vurdere om det er realistisk at gennemføre sommerprøven, eller om de vil ophøje årskarakteren til prøvekarakter. Vi har stor forståelse for de mange udfordringer valgfagslærerne står med og at vilkårene er forskellige, men vi har også tillid til, at skolelederne vil sine elever og lærere det bedste, og ikke beslutter noget hen over hovederne på dem, det handler om.  

Vælger man at gå til prøve, så er alle valgfagslærere klar over, at det er en usædvanlig situation og at prøven vil afspejle dette. Censorerne er klar over det. Lærere og censor vil derfor også gøre alt for, at det bliver en god oplevelse for eleverne. 

Allerede i uge 14 skal lærerne i Håndværk og design og billedkunst aflevere deres undervisningsbeskrivelser og prøveoplæg. Forinden skal eleverne have taget stilling til, om de vil gå op alene eller i grupper. Så tiden er knap.  Hvad enten det bliver en aflysning for hele landet eller skolernes eget valg, har det afgørende indflydelse på valgfagslærernes planlægning nu og her.  

Vi har derfor brug for en klar udmelding fra undervisningsministeren nu.  

 

Danmarks Billedkunstlærere 

Den faglige forening for Håndværk og design  

Foreningen for Madkundskab 

Musiklærerforeningen 

 

 

Beregning af elevtal til den praktiske prøve i valgfaget håndværk og design.

 1. Antallet af elever til den praktiske prøve er afhængigt af, om eleverne går til prøve individuelt, i grupper på to eller grupper på tre.
 2. Det er eleverne, der afgør, om de går til prøve alene eller i grupper.

Til den praktiske prøve er der afsat fire timer (4 gange 60 min.) Der beregnes 25 min. pr. elev ved individuel prøve, 35 min. pr. gruppe med to elever i gruppen og 45 min. til grupper på tre elever. Antallet af elever til prøven skal beregnes, så elevernes samlede tid holder sig indenfor fire timer (240 min.).

Regnearket herunder er en service fra foreningens side, der let kan beregne elevantallet pr. prøvedag, hvis holdet skal deles over flere prøvedage.

Beregning af elevantal til prøve pr prøvedag

Undervisningsbeskrivelse til valgfaget håndværk og design -skema til udfyldelse

Info fra UVM :

 

Fagbladet Håndværk&Design

Har haft valgfaget som tema og indeholder håndsrækninger til hvordan man kan gribe valgfaget an i praksis.

 1. Temahæfte Valgfag 1 – Udkom juni 2019
 2. Temahæfte Valgfag 2 – Udkom september 2019
 3. Forslag til progression i håndværk og design (materialer, teknikker og design)  jan. 2020
 4. Temahæfte Valgfag 3 – Udkom marts 2020
 5. Temahæfte Valgfag 4 – Udkom juni 2020
 6. Temahæfte Valgfag 5 – Udkom september 2020

Vær med fra start ! bestil abonnement eller medlemsskab af vores forening og få alle temahæfterne i velkomstpakken.

7 tanker om “Valgfaget H&D

 1. Tak for hjælpsom forside. Jeg vil gøre noget for at skolen bliver medlem.
  En elev spurgte mig mht prøven… om de kun måtte bruge de materialer der i faglokalet… eller om man må skaffe materialer separat. Ved I noget om det.

  1. Ifølge prøvevejledningen til håndværk og design vælger eleverne materialer blandt værkstedernes materialer. De medbringer ikke noget selv.

   Fra prøvevejledningen side 16:
   “Produkt og materialer
   Til prøven fremstiller eleverne et anvendeligt produkt i forholdet 1:1. Det er således ikke tilstrækkeligt, at eleverne har udviklet en mock-up eller prototype med tilhørende eksempler på fx teknikker og materialer.
   Et produkt forstås derfor som en håndværksmæssigt forarbejdet fysisk genstand med en brugsfunktion, fremstillet i enten bløde eller hårde materialer, som fx træ, tekstil eller metal, eller en
   kombination af disse. Produktet må gerne fremstilles i andre materialer end de nævnte, fx beton,
   ler, plexiglas, osv. Det afhænger af den lokale kontekst og de materialer, der er til rådighed på skolen ved prøveforløbet.
   Eleven må ikke medbringe egne materialer til prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at der
   ved prøveafholdelsen er materialer til rådighed, så det er muligt for alle elever at løse opgaven tilfredsstillende.”

   Konklusionen må være, at underviser sørger for godt fyldte depoter forud for prøven.
   Irene Egeskov Andersen
   Formand.

 2. Er det korrekt at eleverne ikke må anvende en laserskærer til afgangsprøven som en del af deres produkt ?

  1. Hej Rasmus Poulsen
   Det er et væsentligt spørgsmål du stiller. Det kan ikke besvares med et klart ja eller nej.
   Det er vigtigt til prøven, at eleven viser hvordan håndværket mestres. At der til de fire timer, hvor censor er til stede, bliver lavet forskellige delelementer af produktrealiseringen. Som du selv er inde på; hvorvidt lasesrskæreren må være en del af produktet. Jeg vil som censor være bekymret, hvis den indtager alt for stor en del af tiden under selve prøven. Så kan jeg ikke nå at se hvad eleven ellers har af håndvækskunnen. Laserskæreren er for mig et redskab/værktøj på linje med alle de øvrige. Og jo flere af disse eleven behersker, jo bedre.
   For at få flere vinkler på spørgsmålet, sender jeg det videre til læringskonsulenten for håndværk og design.

   Irene Egeskov Andersen
   Formand

 3. Hej.
  Jeg har et spørgsmål, jeg håber I vil hjælpe.
  Jeg har et hold i håndværk og design på 26 elever. De skal op til den praktiske prøve i to hold, (ca 2 x 13 elever) altså to prøvedage a’ 4 timer (del C).
  Nu er jeg bare i tvivl. Er hele holdet på 26 elever sammen i del A og B, eller skal de kun være sammen med de elever, de skal til prøve (del C) med.
  Venlig hilsen
  Hanne.

  1. Hej Hanne.
   Dit hold på 26 elever er et hold. Samme prøveoplæg til alle.
   De er sammen i prøvens del A og B, da de i den daglige undervisning har været sammen. Det er kun del C, med censor, du har dem i to hold.
   Venlig hilsen
   Irene Egeskov Andersen