Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes valgfag i H/D fra 2019

Info fra UVM :

 

Fagbladet Håndværk&Design 2019-2 

Som udkom juni 2019, har valgfaget som tema og indeholder håndsrækninger til hvordan man kan gribe valgfaget an i praksis.

Der er planlagt yderligere temahæfter om det nye valgfag i efteråret 2019 og foråret 2020.

 1. Temahæfte Valgfag 1 – Udkom juni 2019
 2. Temahæfte Valgfag 2 – Udkom september 2019
 3. Forslag til progression i håndværk og design (materialer, teknikker og design)  jan. 2020
 4. Temahæfte Valgfag 3 – Planlagt til marts 2020

Vær med fra start ! bestil abonnement eller medlemsskab af vores forening.

 

3 tanker om “Det nye valgfag

 1. Orientering om Fælles Mål, undervisningsvejledninger, læseplaner og prøver i de toårige obligatoriske praktisk/musiske valgfag

  Vi er i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blevet bekendt med, at der er opstået en usikkerhed ift. rammen for de toårige praktisk/musiske valgfag. For at imødekomme eventuelle spørgsmål omkring valgfagene og prøven vil vi i det følgende oplyse om de gældende rammer for praktisk/musiske valgfag.

  Den 12. juni 2018 blev det som led i aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” aftalt, at indføre et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag.

  I forlængelse af aftalen, er der blevet udarbejdet nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene billedkunst og musik. De blev offentliggjort på http://www.emu.dk den 5. juli 2019. Hvis du vil læse mere, kan du følge disse links:

  · https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/billedkunst
  · https://emu.dk/grundskole/7-9-klasses-valgfag/musik

  Da håndværk og design og madkundskab i forvejen var toårige valgfag, er det styrelsens vurdering, at det ikke har været nødvendigt at udarbejde nye Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger for disse to valgfag. Derfor er de nuværende Fælles Mål og læseplaner for de to valgfag fortsat gældende i dette skoleår 2019/2020.

  I efteråret 2019 igangsætter Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet et arbejde med skrive nye læseplaner og undervisningsvejledninger for valgfagene håndværk og design og madkundskab. Dette arbejde forventes færdigt til skolestart 2020.

  Som led i EUD-aftalen af 22. november 2018 blev det besluttet, at alle elever i 8. klasse skal aflægge en obligatoriske prøve i ét af de fire toårige praktisk/musiske valgfag (musik, billedkunst, madkundskab samt håndværk og design) i skoleåret 2020/2021. Førhen var prøven valgfri.

  De gældende læseplaner og undervisningsvejledninger for håndværk og design og madkundskab er nu opdaterede, så det fremgår, at prøven fra maj 2021 er obligatorisk. Dette fremgår naturligvis også af de ovennævnte læseplaner og undervisningsvejledninger for de to nye toårige valgfag billedkunst og musik.

  Du kan læse mere om ændringer i blandt andet valgfag og prøve ved at følge dette link:
  https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/praksisfaglighed

  Styrelsen vil snart offentliggøre de nye prøvevejledninger for de praktisk/musiske valgfag, hvor lærerne bl.a. kan få inspiration til forberedelse og gennemførelse af prøven. Prøvevejledningerne afventer den reviderede prøvebekendtgørelse, som er under udarbejdelse og vil blive sendt i ekstern høring snarest muligt med henblik på, at den kan udstedes i det kommende efterår.

  Ernesto Jørgensen, Fuldmægtig

  Børne- og Undervisningsministeriet
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Direkte tlf.: +45 33 92 51 18
  E-mail: Ernesto.Jorgensen@stukuvm.dk

 2. Den nye prøvebekendtgørelse er landet.
  Følg linket til UVM øverst.

  Man skal bladre langt ned i teksten for at finde afsnittet om håndværk og design bilag 1, afsnit 17

  Slut med træk af opgave. Der er blevet lyttet til vore argumenter. Sikkert også bistået af andre, der har udtalt sig om det samme.
  Dejligt.