Kære kolleger – ro på

Bed om erstatningstimer og gør valgfagsprøven simpel

Vi står i år med elever i 8. kl. som efter reglerne skal til prøve i deres valgfag i dette skoleår.

Det er første gang prøven skal afholdes. Vi har været udsat for benspænd undervejs, i form af nedlukning af skolerne og nødundervisning. Hvor mange timer det har kostet i værkstederne er forskelligt rundt om i landet alt efter hvordan reglerne for nødundervisning er tolket og hvordan skolerne organiserede nødundervisningen, da de store elever kom tilbage i skolen sidst i april.

Læs hele artiklen her  >>

 

Juni 2020 : Faghæfte 2019 er nu udkommet i 2. udgave og er tilgængelig på EMU


   Håndværk og design i en aflysningstid

Verden er af lave. Meget er ikke som det ’plejer’. Så hvad gør man så?

I Den faglige forening Håndværk og Design mærker vi også at ’plejer’ er sat ud af kraft.

Vi ’plejer’ at holde konference i april med deltagere fra hele landet. Med spændende oplæg fra foredragsholdere, der har noget på hjerte. Med inspirerende og lærerige workshops og med en designarena, hvor vi selv bliver udfordrede. For slet ikke at tale om, at vi ’plejer’ at sparre og hygge os sammen med kolleger fra andre egne, der står i andre faglige udfordringer end dem jeg selv kender fra min skole.

Vi ’plejer’ at mødes mere lokalt i de forskellige lokalforeninger. Også her er aktiviteten sat på pause indtil ’plejer’ vender tilbage i en eller anden form.

Vores fags kerneområde er at fremstille produkter ud fra idéer. Disse idéer kan være med afsæt i behov for løsning af konkrete udfordring. Det kan være ud fra behov for at foretage sig noget meningsfyldt. I denne ikke-’plejer’ tid, hvor vi er hver for sig, er det netop glæden ved at lave noget med hænderne, som kan bidrage til at jage de mange tanker om hvad der sker og hvad der kommer til at ske, lidt på afstand. Gennem hænder, der arbejder med materialer, oplever jeg meningsfuld selvforglemmelse. Jeg får ladet batterierne op igen, bliver rustet til at forholde mig til de mange nye informationer, som strømmer mig i møde, når jeg tænder for TV, radio og lignende.

Så lad os bruge denne ikke-’plejer’ tid til at forkæle os hver især med håndens arbejde til lise for tanker og sjæl.

Et tiltag, der er på vej, er indførelsen af vores fag i 3. kl. fra august 2020. Her udsender foreningen  inspirationsmateriale, så de kommende 3. kl. til næste skoleår kan få den allerbedste start i vores spændende fag; håndværk og design. Materialet er samlet i et temanummer som udsendes sammen med H&D nr 2, og det udkommer i juni måned.

Irene Egeskov Andersen

Formand


Bestyrelsen

Redaktionen af Håndværk&Design

De nedsatte udvalg

Bestyrelserne i de lokale foreninger

Vi arbejder alle for at

  • Fremme fagets status i skolen, støtte op om kollegernes muligheder for at lykkes bedst muligt med arbejdet ude i værkstederne.
  • Fagbladet Håndværk&Design 4 gange årligt
  • Fortælle politikere og embedsværket om vores synspunkter og udfordringer hver gang lejlighed byder sig
  • Formidle viden om læreruddannelse, efter- og videreuddannelse i vores fagområde.
  • Deltager i skrivegrupper for nye mål
  • Søger indflydelse i spørgsmål om sikkerhed, arbejdsmiljø- og lokalespørgsmål
  • Tilbyder dig en bred vifte af opdateringskurser,  sociale aktiviteter og konferencer

Fundamentet for dette arbejde er vores mange medlemmer. Tak for at du støtter op om vores arbejde !!