Velkommen til et nyt skoleår med håndværk og design.

 

Nye elever skal møde faget for første gang. Her tænker jeg på de nye 4. kl., som ikke har haft faget på skoleskemaet før. Nogle elever har visse erfaringer med fagområdet og det er jo godt.

Jeg tænker også på de elever og kolleger, som skal i gang med det obligatoriske valgfag i 7. kl. For at give en hjælpende hånd til reflektioner over valgfaget, var der i blad nr.2, som udkom i juni, et tillæg med titlen: ”Er du klar til valgfag”.

  To valgholdselevers fortolkning af temaet “Bevægelse”

Der vil altid være behov for efteruddannelse og opkvalificering i vores fag. På den front har vi en bred vifte af kurser, af forskellig varighed, spredt over hele landet. Så foreningens kurser er et godt sted at hente ny inspiration og håndværksfærdigheder. Se kursusoversigten her på hjemmesiden. I den nærmeste fremtid vil foreningen arbejde videre med det nye obligatoriske valgfag i 7. kl. Vi vil følge udviklingen i faget nøje og der vil i bladet og på hjemmesiden komme idéer og gode råd til undervisningen.

Et andet tiltag, der er på vej, er indførelsen af vores fag i 3. kl. fra august 2020. Her vil foreningen også arbejde med inspirationsmateriale, så de kommende 3. kl. til næste år kan få den allerbedste start i vores spændende fag; håndværk og design

Irene Egeskov Andersen

Formand


Bestyrelsen

Redaktionen af Håndværk&Design

De nedsatte udvalg

Bestyrelserne i de lokale foreninger

Vi arbejder alle for at

  • Fremme fagets status i skolen, støtte op om kollegernes muligheder for at lykkes bedst muligt med arbejdet ude i værkstederne.
  • Fagbladet Håndværk&Design 4 gange årligt
  • Fortælle politikere og embedsværket om vores synspunkter og udfordringer hver gang lejlighed byder sig
  • Formidle viden om læreruddannelse, efter- og videreuddannelse i vores fagområde.
  • Deltager i skrivegrupper for nye mål
  • Søger indflydelse i spørgsmål om sikkerhed, arbejdsmiljø- og lokalespørgsmål
  • Tilbyder dig en bred vifte af opdateringskurser,  sociale aktiviteter og konferencer

Fundamentet for dette arbejde er vores mange medlemmer. Tak for at du støtter op om vores arbejde !!