2023 Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Lørdag d. 22. april kl. 10:30

på læreruddannelsen i Jelling, Stationsvej 4, 7300 Jelling

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg

På valg er:

 • Irene Egeskov Andersen:

  Faget håndværk og design er hele tiden under udvikling. Denne udvikling vil jeg gerne stadig være med til at præge gennem mit arbejde i bestyrelsen.

  Værkstedsundervisning er udgiftstungt på skolernes budgetter. Det sætter faget under pres. Denne kamp for faget er fortsat meget vigtig og en kamp værd.

  Jeg har oplevet, at der bliver lyttet til foreningens argumenter og synspunkter i den politiske debat på uddannelsesområdet, og at der er ved at komme en erkendelse af, at uden håndværksmæssige kompetencer, bliver mennesket fattigere.

  Så jeg tager gerne endnu i tørn i bestyrelsen.

 • Wisti W. Pedersen:

Vores fantastiske forening runder nu 7 år. Den er velanset over alt, og både kendt for et stærkt politisk arbejde for H&D-faget på alle planer, de fantastiske H&D-kurser og – Stævner, og ikke mindst det faglige fællesskab både på Facebook og fysisk i de 8 lokalforeninger landet over. Det bagvedliggende arbejde for at opnå alt dette, har i alle år været en stor glæde for mig, at være en del af som foreningens næstformand og forsætter rigtig gerne en periode mere.

For der er endnu meget at kæmpe for; Mere elevglæde i valgfaget, bedre rammeforhold for H&D-faget både i grundskolen og på læreruddannelsen, genoprettelse af en direkte ”fødekæde” i håndværksfagets efter-videreuddannelse og ikke mindst, at gøre foreningen endnu mere attraktiv for dig og de H&D-studerende. For sammen styrker vi faget ind i fremtiden.

 • Pia-Vera Mølgaard

Jeg har nu været med i bestyrelsen i en hel valg periode. Det har været en spændende og udviklende udfordring at deltage i arbejdet i bestyrelsen for den faglige forening Håndværk og design.

Faget er under forandring og det har været interessant at være med til at sætte retningen for faget på forskellige niveauer. 

Jeg vil derfor gerne være med en omgang mere,

 • Rune Johansen:

Jeg stiller op igen for at styrke sammenhængen mellem design og håndværk i faget. Design har altid været en integreret del af sløjd og håndarbejde, og helt grundlæggende for alt godt håndværk. Det gælder selvfølgelig også i Håndværk og Design. Desværre har nedskæringer i læreruddannelsen, og folkeskolen generelt, reduceret den håndværksfaglige viden betragteligt, og derfor arbejder jeg for at der kommer gode tilbud om kurser og efteruddannelse til landets håndværk og design lærere og -studerende. Jeg mener at eleverne bliver bedre designere, og gladere børn, jo flere håndværksfaglige ressourcer de har erhvervet sig, og som de kan bruge til at bygge deres designs. På den måde får vi også flere kloge hænder i Danmark.

_____________________________________________________________________

Desuden skal der vælges et bestyrelsesmedlem for et år, på grund af bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen inden valgperiodes udløb.

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt eller gennem lokalforeningernes repræsentanter til formanden, senest tre uger før generalforsamlingen.

Læs om de opstillede kandidater på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning på Cafe Sejd.

Kl. 14:30 er der rundvisning i Monumentområdet, hvor vi hører om Jellings historie.

Af hensyn til forplejning og rundvisning, er der tilmeldingsfrist til arrangementet på foreningens hjemmeside senest d. 1. april 2023.

Følg med på her

Links: Formandens beretning, Vedtægter, Forretningsorden, Forslag til vedtægtsændringer

2023 Generalforsamling Jelling

Formular til korte kurser