2022 Generalforsamling

Indkaldelse til 

Generalforsamling 2022

i Den faglige forening Håndværk og Design

Lørdag d. 21. maj kl. 10:30 i ”Den Gamle By”, Aarhus

 

Indgang klokken 10.00 ved Viborgvej 2, 8000 Aarhus C

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg
 12. Evt.

På valg:

 • Karsten Bjerregaard (Genopstiller)
 • Torben Grøn (Genopstiller)
 • Birgit Pedersen (Genopstiller)

Suppleanter

 • Kristian Jørgensen (Genopstiller)
 • Tine Friis Petersen (Genopstiller ikke)

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt gennem lokalforeningerne til formanden, senest tre uger før generalforsamlingen.

Læs om de opstillede kandidater her.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning.

Kl. 13 er der rundvisning i “Den Gamle By”med fokus på håndværk og formidling.

Generalforsamlingen afvikles under hensyntagen til evt. gældende coronarestriktioner.

Af hensyn til forplejning samt rundvisning, skal der tilmeldes til arrangementet herunder og senest søndag d. 8. maj 2022.

Arrangementet er naturligvis gratis for alle medlemmer.

Formandens beretning, Foreningens vedtægter  Forretningsorden Indkomne forslag Årsregnskab 2021 Referat