2020 Generalforsamling

¤ Aflyst ! ¤  Mere info her på siden senere.

Når myndighederne igen har ophævet alle restriktioner for mødevirksomhed vil bestyrelsen fastsætte dato for næste ordinære generalforsamling. Indkaldelse hertil vil ske med sædvanligt varsel som fastsat i vedtægterne. Indkaldelse vil ske med 3 måneders varsel ved opslag i fagbladet Håndværk&Design og i elektroniske medier.


 

I 2020 holder vi generalforsamling lørdag d. 25/4 på design- og håndværk efterskolen i Skjern

Se indkaldelse i Håndværk&Design nr 2019-4

Vedtægter

Beretning (Irene)

Flere bilag kommer til når generalforsamlingen nærmer sig.

Opstilling af kandidater til bestyrelse skal ske senest 25/3. Kontakt formanden i din lokale forening.