2020 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afholdt 31. oktober 2020 på Koldinghus, 6000 Kolding.

Der er sket nyvalg til bestyrelsen, og den nye bestyrelse har konstitueret sig. (Se konstituering her)

Referat fra generalforsamlingen


Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budget for indeværende år
 11. Bankformalia: Ajourføring af praksis i henhold til gældende bankregler
 12. Anbringelse af foreningens formue
 13. Valg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er

 • Torben Grøn (modtager genvalg)
 • Karsten Bjerregaard (modtager genvalg)
 • Tine Friis Petersen (Modtager ikke genvalg)

Nuværende suppleant, Birgit Pedersen, lokalforeningen Midt-Vest, opstiller til bestyrelsen.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Valg af en kritisk revisor

Valg af en revisorsuppleant

14. Evt

 

Bilag:


Vedtægter

2020 Forretningsorden for generalforsamling

Beretning (Irene)

Årsregnskab 2019-underskrevet

Øvrige bilag og oplæg