Du er her

Politisk dagsorden

 

 

27.november deltog den faglige forening for Håndværk og Design og Danmarks Billedkunstlærerforening i Ungdomsuddannelsernes årlige Topmøde. Mødet omhandlede: Hvad er vigtigt, når de unge vælger uddannelse, og hvad er egentligt vigtigt for unge i deres hverdag? Hvad kan vi lære af Finland, hvor næsten ½ delen af de unge aktivt vælger en erhvervsuddannelse? Og hvordan ser det egentlig ud med de praktiske fag i folkeskolen?

Efter workshop blev topmødet afsluttet med Politisk test og debat med Undervisningsminister Merete Riisager, Mattias Tesfaye(S) og Jacob Mark(SF)

Det, de blandt andet gik hjem med, var flere timer til de praktiske fag i hele skoleforløbet, samt at det praktisk-musiske element skal gentænkes i de øvrige fag. Ligeledes gik de hjem med budskabet om obligatorisk prøve i de praktisk/musiske fag.

Politikerne er i gang med at diskutere og nytænke/justere udskolingen med henblik på at få flere unge til at søge erhvervsuddannelserne. Vores oplevelse var, at politikerne også fik præciseret vigtigheden af at vægte teori og praksis ligeligt.

På begge møder synes vi, det lykkedes for os at gøre opmærksom på de praktiske fags vilkår i folkeskolen før og nu, og vi  benyttede  naturligvis lejligheden til at fortælle om de faglige foreninger og delte blade ud.

Den 23.november inviterede Statens kunstfond til rundbordssamtale om rapporten ”Kunstneriske partnerskaber i Den Åbne Skole – forskningsdesign for børns og unges møde med kunst i skolen”.

Vedlagt invitationen var en undersøgelse af Huskunstnerordningen.

Et af budskaberne i forskningsrapporten var et ønske om et nemmere samarbejde med folkeskolen omkring kunst og kultur. Der var enighed om manglen på information om de muligheder, der er inden for Åben Skole. Vi havde gode rundbordssamtaler om, hvordan man kommer ud over rampen. Desværre var folkeskolen kun repræsenteret ved 5 deltagere, en skoleleder og de fire faglige foreninger for drama, håndværk og design, musik og billedkunst.

 

v/ Hanni Eskildsen, den faglige forening for Håndværk og Design