Du er her

Praktisk valgfag i 7.-8. klasse

Pressemeddelelse 22. november 2018

 

Ny aftale baner vejen fra folkeskole til faglært

 

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Derfor indeholder aftalen også en styrket indsats i grundskolen.

Læs hele pressemeddelelsen

 

Høringssvar

Fælles høringssvar af 14.oktober 2018 til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.)

  • Danmarks Billedkunstlærere
  • Håndværk&Design
  • Foreningen for madkundskab
  • Musiklærerforening

Har afgivet fælles høringssvar lovforslag om styrket praksisfaglighed.

I høringssvaret er det påpeget

  • At det ikke er hensigtsmæssigt, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte om afgangsprøve i valgfagene skal tilbydes.
  • At der er opmærksomhedspunkter i forhold til lokaler og læreruddannelse.
  • At det er ønskeligt at alle ovennævnte praksisfag udbydes.

Læs hele høringssvaret ved at følge linket ovenfor.